J O A N C A R L E S P R A T S

F O T O G R A F I A

 

© Joan Carles Prats / All Rights Reserved

Nascut a Barcelona el 1964. Estudia a l’Escola Llotja

d’Arts i Oficis de Barcelona i, més tard, a l’Escola

ESARDI d’Amposta, on es forma com a dissenyador

gràfic, compaginant aquesta activitat amb la fotografia.

Comença treballant en el món de la imatge publicitària

per a diferents grups editorials i, més tard, fa una breu

i poc trascendent capbussada en el fotoperiodisme i el paisatgisme.

 

Aviat s’inclinarà per una fotografia de gran format, allunyada de clixés estètics i marcada per la conceptualitat, encara que dins d’un patró figuratiu.

 

És en aquest univers particular d’objectes vulgars, convertits en pura monstruositat per obra i gràcia de l’objectiu de la càmera fotogràfica, on podrá donar

sortida a les seves obsessions visuals, la més marcada

de les quals és la recerca d’allò inquietant amagat dins

de la nostra quotidianitat.

 

 

 

Nace en Barcelona en 1964. Estudia en la Escola Llotja d'Arts i Oficis de Barcelona y, más tarde, en la Escola ESARDI de Amposta, donde se forma como diseñador gráfico, compaginando esta actividad con la fotografía. Comienza trabajando en el mundo de la imagen publicitaria para diferentes grupos editoriales y, más tarde, realiza una breve y poco trascendente incursión

en el fotoperiodismo y el paisajismo.

 

Pronto se inclinará por una fotografía de gran formato, alejada de clichés estéticos y marcada por la conceptualidad, aunque dentro de un patrón figurativo.

 

Es en este universo de objetos vulgares, convertidos en pura monstruosidad por obra y gracia del objetivo de la cámara fotográfica, donde podrá dar salida a sus obsesiones visuales, la más marcada de las cuáles es la búsqueda de lo inquietante escondido dentro de nuestra cotidianeidad.

 

 

 

Joan Carles Prats was born in Barcelona in 1964. He studied at the Escola Llotja d’Arts i Oficis in Barcelona. Initially, he worked in advertising for different publishers and later on, he briefly worked as a photojournalist and landscape photographer. After this first stage, he studied Graphic Design at the Escola ESARDI in Amposta. Since then he have been working as a photographer as well

as a graphic designer.

 

Large format is the main feature of his works, which

avoid aesthetic stereotypes, looking instead for the concept, though using figurative patterns.

 

In his works the camera shows his visual obsessions in

a constant search for everything perturbing which hides

in our daily life, so his personal universe, made of ordinary things, becomes sheer monstrosity.

 

J O A N C A R L E S P R A T S F O T O G R A F I A

http://aegrimonia.es joancprats@hotmail.com 601160220

Plecs proposa un univers fet de cel·lulosa que perd el seu sentit original per a convertir-se en quelcom intangible i desnaturalitzat. Aquests plecs recargolats del paper, torturat fins que la fibra es trenca, fan que l'horror que desperta en l'artista el llenç blanc es dilueixi, desapareixi engolit per formes que sorgeixen, gairebé sempre, de manera casual.

 

Així, aquestes imatges regurgitades per un caos aparent es converteixen en objectes de desig per a l'objectiu de la càmera fotogràfica, la qual els analitza, els disecciona, i els mostra, finalment, amb una nova dimensió que lluita per fugir del patró figuratiu, al qual l'imaginari col·lectiu, irremissiblement, els retorna.

 

Quina és, doncs, la peça d'art? Aquest retall de paper arrugat, rebregat, mullat i posat a assecar, portat al límit de la seva resistència, o la foto fixa que se'n fa i que immortalitza una mil·lésima de segon de tensió que acabarà, inexorablement, relaxant-se?

 

Plecs planteja aquesta pregunta, tot desdibuixant els límits de l'objecte artístic, licuant-los en un joc en el qual allò que és efímer pot deixar de ser-ho.

 

 

 

Plecs (Dobleces) propone un universo hecho de celulosa que pierde su sentido original para convertirse en algo intangible y desnaturalizado. Estos dobleces retorcidos del papel, torturado hasta que la fibra se rompe, provocan que el horror que despierta en el artista el lienzo blanco se diluya, desaparezca engullido por formas que surgen, casi siempre, de manera casual.

 

Así, estas imágenes regurgitadas por un caos aparente se convierten en objectos de deseo para el objetivo de la càmara fotogràfica, la cual los analiza, los disecciona, y los muestra, finalmente, con una nueva dimensión que lucha por huir del patrón figurativo, al cual el imaginario colectivo, irremisiblemente, los devuelve.

 

¿Cuál es, pues, la pieza de arte? ¿Este recorte de papel arrugado, mojado y puesto a secar, llevado al límite de su resistencia, o la foto fija que de él se toma, y que inmortaliza una milésima de segundo de tensión que acabará, inexorablemente, relajándose?

 

Plecs plantea esta pregunta, desdibujando los límites del objeto artístico, licuándolos en un juego en el cual aquello que es efímero puede dejar de serlo.

 

 

 

Plecs (Folds) suggests a universe made of paper which loses its original purpose to become something intangible and unnatural. These folds of twisted and tortured paper diffuse, through their broken fibre, the horror which the artist experiences in front of the white canvas. They make this horror disappear, swallowed by casually created shapes.

 

These images, thrown out from apparent chaos, become an object of desire for the camera which analyses and dissects them in order to show them, eventually, in a new dimension, escaping from figurative patterns, even though the collective imagination will return the images to these figurative patterns again and again.

 

So, what is a work of art? Is it the wet, crumpled piece of paper which is then dried and pushed to the limit of its resistance? Or is it the picture of this paper, which immortalizes a split second of tension before the natural release?

 

Plecs suggests this question, blurring the limits of the artistic object in a way in which ephemeral things may not be ephemeral anymore.

 

"Retalls d'una realitat freda i ensopida,

sorgits a partir d'encenalls de cel·lulosa...

Els plecs capriciosos i recargolats que

allunyen el fantasma de l'horror vacui

davant del paper blanc..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposicions:

 

Plecs

 

L'Assoc, Banys Àrabs Vells

Tortosa

Del 10 d'octubre al 25 de novembre de 2014

 

Biblioteca Sebastià Juan Arbó

Amposta

Del 16 de gener al 13 de febrer de 2015

 

Palau de la Diputació

Tarragona

Del 14 d'octubre al 13 de novembre de 2016